รู้จัก HTG หงษ์ทองกรุ๊ป

บริษัทหงษ์ทองกรุ๊ป จำกัด หรือ HTG ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านยานยนต์โดยมีสินค้าและบริการหลักคือ รีแมพ อีซียู (Remap ECU)เทคโนโลยีในการปรับจูนกล่องอีซียูรถยนต์ด้วยเทคนิคพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ HTG โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย มาตรฐานความละเอียดแม่นยำสูง และทุกไฟล์จูนผ่านการทดสอบแรงม้าบน Dyno Test เพื่อเสริมสมรรถนะในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Factor) ตลอดจนเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์โดยเฉพาะ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์, Facebook, Line OAภายใต้แบรนด์ HTG

 จากหงษ์ทองแก๊สสู่“HTG หงษ์ทองกรุ๊ป”
แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อธุรกิจยานยนต์เต็มรูปแบบ

ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณพัฒน์สวัสดิ์เวศย์ เติมพิทยาเวช หรือ เอ็ด(Ed)ผู้บริหารบริษัท หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส จำกัด ธุรกิจติดตั้งแก๊ส LPG รถยนต์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่เคยสร้างปรากฎการณ์ “จุดเปลี่ยนมาตรฐานวงการแก๊ส” สำเร็จมาแล้ว พร้อมกับการศึกษาทดลองระบบการตลาดออนไลน์อย่างจริงจังเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี ได้มีการผลิตสื่อ/ทำโฆษณาออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ คอนเทนต์ ในหลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ ยูทูป เฟสบุ๊ก และ Line OA โดยมีการเก็บสถิติ ฐานข้อมูลลูกค้าไว้เป็นจำนวนมหาศาล

จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปนิยมซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงเล็งเห็นว่านี่คือ “โอกาสอย่างมหาศาล” ในการทำธุรกิจ ขณะเดียวกันก็เป็น “สัญญาณอันตราย” หากธุรกิจที่เป็นออฟไลน์อย่างอู่ยานยนต์ปรับตัวสู่ออนไลน์ไม่ทัน! เพราะ “ปลาเร็วกินปลาช้าเท่านั้น ถึงจะอยู่รอด”

ดังนั้นเป้าหมายสำคัญของ HTG หงษ์ทองกรุ๊ป คือเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับอาชีพธุรกิจบริการด้านยานยนต์ สู่แพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยผ่านระบบตัวแทนหรือดีลเลอร์ภายใต้แบรนด์ของ HTG และเพื่อส่งผ่านองค์ความรู้ เทคโนโลยี สินทรัพย์การตลาดทั้งหมดให้กับผู้ประกอบธุรกิจอู่ยานยนต์ทั่วประเทศที่สนใจ ตลอดจนเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหมวดยานยนต์โดยเฉพาะในอนาคต เทียบเท่าแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของต่างประเทศ

นับเป็นครั้งแรกของวงการและเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจอู่/ผู้ให้บริการเกี่ยวกับยานยนต์ทั่วประเทศ ที่จะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจในช่องทางการตลาดออนไลน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ที่สำคัญเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่รอดในยุคปัจจุบัน

 

HTG หงส์ทองกรุ๊ป ยกระดับอาชีพธุรกิจอู่ยานยนต์
เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

Total Page Visits: 5745 - Today Page Visits: 1