Total Page Visits: 44452

แพลตฟอร์มแรกที่เป็นของคนไทย เพื่อคนไทย

HTG หรือ หงษ์ทองกรุ๊ป เป็นแพลตฟอร์มแรกของคนไทย ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับทุกธุรกิจในวงการยานยนต์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นอู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซ่อมรถ ร้านล้างรถ คาร์แคร์ คาร์ดีเทลลิ่ง ร้านยาง ช่วงล่าง ฯลฯ

ด้วยการเชื่อม อู่ เจ้าของสินค้าและลูกค้า เข้าด้วยกัน มีการสร้างระบบเก็บฐานข้อมูลและการบริหารจัดการภายในให้กับอู่ทั้งประเทศใช้งาน สามารถขายของออนไลน์ได้ ส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าได้ รูดบัตรได้ ผ่อน 0% ได้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาถึงหน้าร้าน

ปัญหาของอู่

 • เงินจมใน สต็อค ขายไม่ออก
 • แบกต้นทุนเงินเดือนสูง แต่ประสิทธิภาพบุคคลกรลดลง
 • พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน เข้ารับบริการหน้าร้านน้อยลง
 • ไม่มีระบบบริหารการจัดการองค์กรภายใน ที่มีประสิทธิภาพ
 • ขาดทักษะในการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร
 • สินค้าที่มีอยู่หน้าร้าน มีขายใน Platform Online
 • ระบบการชำระเงินยังเป็นที่ยุ่งยาก
 • ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ Product

ปัญหาเจ้าของแบรนด์

 • ต้นทุนในการขายสินค้าสูงเกินไป จึงทำให้ราคาสินค้าสูงไปด้วย
 • ตัวแทนขอเครดิตสินค้านาน และชำระค่าสินค้าล่าช้าหรือไม่ชำระ
 • ตัวแทนไม่มีระบบการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ
 • ต้นทุนในการกระจายข่าวสารใหม่ๆของ Product, Promotion, ให้ตัวแทนอย่างมีประสิทธิภาพสูงเกินไป
 • ต้นทุนในการทำสื่อการตลาดออนไลน์
 • ขาดข้อมูลที่จะนำไปช่วยวิเคราะห์เพื่อพัฒนา Product
 • ไม่สามารถควบคุมราคาขายสินค้าแต่ละเจ้าได้ จึงทำให้เกิดการตัดราคาของสินค้า

HTG Group

HTG : Hong Tong Group Project คืออะไร

หงษ์ทองแก๊สสู่ “HTG หงษ์ทองกรุ๊ป
แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อธุรกิจยานยนต์เต็มรูปแบบ

      อุตสาหกรรมยานยนต์ จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปนิยมซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงเล็งเห็นว่านี่คือ “โอกาสอย่างมหาศาล” ในการทำธุรกิจ ขณะเดียวกันก็เป็น “สัญญาณอันตราย” หากธุรกิจที่เป็นออฟไลน์อย่างอู่ยานยนต์ปรับตัวสู่ออนไลน์ไม่ทัน! เพราะ “ปลาเร็วกินปลาช้าเท่านั้น ถึงจะอยู่รอด”

 HTG หงส์ทองกรุ๊ป ยกระดับอาชีพธุรกิจอู่ยานยนต์ เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

อ่านเพิ่มเติม..

ผลิตภัณฑ์

Remap ECU รีแมพ

“รีแมพ อีซียู” เทคโนโลยีที่จะทำให้รถของคุณวิ่งดีและประหยัดขึ้น ไม่ว่ารถคุณจะติดแก๊สหรือไม่ติดแก๊ส

ดูเพิ่มเติม

จุดเริ่มต้นของ Hong Tong Group

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

ด้วยประสบการณ์ ทั้งสองอู่ หงษ์ทองออโต้แก๊ส และ สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ เป็นเวลานานกว่า 15 ปี

หงษ์ทองออโต้แก๊สผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีการติดแก๊สรถยนต์แนวหน้าของประเทศ และ สัมพันธ์ยนต์ ออร์โต้ เซอร์วิส ผู้เชี่ยวชาญด้วยการบริการและผลิตภัณฑ์ของยานยนต์

และครั้งแรกในไทยที่ร่วมมือกันเพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านการให้บริการกับลูกค้าและอู่รถยนต์ในประเทศมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม ...
Total Page Visits: 44452